Naujienų archyvas

Grįžti į naujienų sąrašą
Prašome pasižiūrėti nuotraukas iš piligriminės kelionės Kun. Alfonso Lipniūno keliais į Lenkiją.
Laida „Katechezė“ Marijos radijuje, kurioje buvo kalbame apie Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną. Dalyvauja kun. Vitalijus Kodis ir kun. Saulius Bužauskas. Pasiklausyti laidos galite paspaudę čia.
Spalio 25-27 dienomis organizuojama piligriminė kelionė „Kun. Alfonso Lipniūno keliais“ į Lenkiją. Registracija el. paštu: lipniunas1945@gmail.com.
Daugiau informacijos socialiniame tinkle.
Kunigo Lipniūno malda
Apie malones, patirtas pre Dievo tarno kur. Alfonso Lipniūno užtarimą, prašome pranešti Panevėžio vyskupijos kurijai:
Adresas: Upytės g. 3, Panevėžys.
El. paštas: kurija@paneveziovyskupija.lt.
Straipsnis interneto dienraštyje Bernardinai.lt: Kun. A. Lipniūnas - Štuthofo koncentracijos stovyklos kapelionas.
Gegužės 23d. Talkonių kaime vyko gegužinės pamaldos Kun. A.Lipniūnui atminti. Renginio nuotraukos
Kovo 29 d. kun. A.Lipniūno atminimas buvo pagerbtas Vilniaus Šv Jonų bažnyčioje.
Daugiau apie renginį skaitykite čia.

2019m. kovo 9-11 dienomis vyko piligriminė kelionė kun. Alfonso Lipniūno mirties keliu, kurią organizavo kun. Vitalijus Kodis (kun. A.Lipniūno bylos postulatorius).
Nuotraukos iš kelionės
Papildymas: Dar vienas nuotraukų albumas iš kelionės (atsidarys naujame lange)
Papildymas (kovo 23d.): Straipsnis apie kelionę.

Rugsėjo 20 d. Panevėžio miesto Viešojoje bibliotekoje vyko portretų, fotografijos, ekslibrisų, grafikos, iliustruotų leidinių ir kitų darbų paroda „Surinkta iš pakraščių“.
Straipsnį galite perskaityti čia.

Kovo 17 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Stasio Ylos knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ pristatymas.
Daugiau apie renginį galite skaityti Povilo Urbšio pranešime.
Nuotraukos iš renginio

Dėkojame vyskupui Jonui Kauneckui už pasidalintą straipsnį iš 1966-ų metų „Tiesos“ laikraščio.
Straipsnį galite perskaityti čia.
Pasiklausykite vyskupo Jono Kaunecko minčių apie kun. A. Lipniūną Marijos radijo laidoje.
Įrašą išgirsite paspaudę šią nuorodą.
2005-aisias metais Lietuvoje ir užsienyje pagerbsime kunigą Alfonsą Lipniūną minėdami Jo 100-ąsias gimimo ir 60-ąsias mirties metines.
2013 m. spalio 24 d. Alfonso Lipniūno mokykloje vyko kun. Alfonso Lipniūno vardo suteikimo mokyklai 20-čio iškilmingas minėjimas. Trumpoje inscenizacijoje mokiniai parodė kunigo istoriją, Mokyklos direktorė Vilma Petrulevičienė priminė susirinkusiems dviejų dešimtmečių su kunigo Alfonso Lipniūno vardu istorijos pradžią ir pagrindinius įvykius, už iniciatyvumą, kūrybingumą, aktyvumą įteikė padėkos raštus mokiniams.
Nuotraukos iš renginio
2012 m. Kovo 28 d. minint Dievo tarno, kun. A. Lipniūno mirties dieną Panevėžyje vyko renginiai, skirti prisiminti šį mūsų vyskupijos kankinį.
Konferencija „Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas: atminties įprasminimo aktualijos“ (vedantieji: dr. kun. Gediminas Jankūnas, Dr. Aldona Vasiliauskienė).
Papildyta: nuotraukos iš konferencijos (fotografas kun. dr. Romualdas Zdanys)
Birželio 29 d. Lenkijos Pucko miestelyje netoli Gdansko iškilmingai atidengta atminimo lenta kunigui ir visuomenininkui Alfonsui Lipniūnui pagerbti. Daugiau informacijos ir lentos nuotrauką rasite čia (PDF formatu).
Informaciją atsiuntė Alesia Rynkevič, dėkojame Jums.
Lenkijos Pucko miestelyje, netoli Gdansko, buvo pagerbtas kun. Alfonso Lipniūno atminimas. Iškilmingose šv. Mišiose Pucko bažnyčioje dalyvavo miesto valdžios, mokyklų vadovybės, Panevėžio vyskupijos, Lietuviškos draugijos Gdanske, Lietuvos ambasados Lenkijoje atstovai. Prie memorialinės lentelės Pucko bažnyčioje ir pirmosios A.Lipniūno palaidojimo Pucko kapinėse vietos sukalbėtos maldos lietuvių kalba, padėtos gėlės, uždegtos žvakės.
Nuotraukos iš renginio
Berčiūnuose (Panevėžio raj.) buvo einamas tradicinis Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias. Šiuo Kryžiaus keliu ėjusius lydėjo ir kunigas Alfonsas Lipniūnas: apmąstymus pagal jo dienoraštį parašė diakonas Justas Jasėnas (lankstinuką galite peržiūrėti čia).
Kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo pradėtas jo paskelbimo palaimintuoju procesas. Toks įvykis – pirmasis Panevėžio vyskupijos istorijoje. Daugiau informacijos skaitykite čia.
Papildoma informacija
S.Gervytė. Prisikėlimo eskizai iš Pumpėnų PDF formatu
12 val. Šv. Mišios Pumpėnų (Pasvalio r.) bažnyčioje (joje kun. A. Lipniūnas laikė savo pirmąsias Šv. Mišias), kurias aukos J.E. Vyskupas Jonas Kauneckas. Jos skiriamos A. Lipniūno primicijos 75-mečiui paminėti.
Po Šv. Mišių bus rodomas kuriamas filmas apie kunigo A. Lipniūno gyvenimą.
Panevėžio Katedros aikštėje, ant namo, pažymėto 7-uoju numeriu, sienos buvo atidengta memorialinė lenta vienam iškiliausių XX amžiaus lietuvių – Štuthofo koncentracijos stovyklos kankiniui Alfonsui Lipniūnui, kunigui profesoriui, po mirties apdovanotam Vyčio Kryžiaus ordinu. Memorialinę lentą pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.
Plačiau apie tai skaitykite čia
Memorialinės lentos autorius - Kęstutis Krasauskas (skulptorius.w3.lt)
Žymus lietuvių kompozitorius Mindaugas Urbaitis pagal specialų užsakymą, profesoriaus, kunigo Alfonso Lipniūno 100-osioms gimimo ir 60-osioms mirties metinėms sukūrė „Trys chorai kun. Alfonso Lipniūno žodžiais“ (2005). Mišriam chorui a cappella:
1. Kodėl?
2. Malda į Motiną Mariją.
3. O, Kristaus meile.

Šio kūrinio premjera skambėjo 2005-04-10 (Vilniuje) ir 2005-05-22 (Panevėžyje). Nuoširdžiai dėkojame kompozitoriui Mindaugui Urbaičiui ir atlikėjams - Vilniaus m. savivaldybės chorui „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas) įprasminusiems kunigo atminimą muzikos kalba.
Apie chorą „Jauna Muzika“ skaitykite: www.jaunamuzika.lt/lt/istorija
12 val. Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katodroje, kurias aukos J.E. Vyskupas Jonas Kauneckas.
13 val. 30 min. minėjimas J. Miltinio dramos teatre.

PANEVĖŽYS, 2005–05-22 (sekmadienis)

Kristaus Karaliaus katedra 12.00 (Šv. Mišias aukos J.E. Vyskupas Jonas Kauneckas)

J. Miltinio dramos teatras - minėjimas, 13.30

PROGRAMA
Dalyvauja: Choras Muzika (meno vadovas ir dirigentas Vytautas Tamulis)
Panevėžio konservatorijos-vidurinės muzikos mokyklos mišrus choras (meno vadovė ir dirigentė Emilija Krikščiūnaitė)

Solistai: Juozas Rimas (obojus) ir Roma Jaraminaitė (violančelė)

Mintimis dalinsis: Poetas Mykolas Karčiauskas, sesuo Aldona Kezytė, dr. Vincas Rastenis, dr. Sigitas Jegelevičius, monsinjoras Juozapas Antanavičius, alpinistas Vladas Vitkauskas, kun.Alfonso Lipniūno vidurinės mokyklos mokinė Kristina Lauciūtė (mokytoja Skaidrė Zavadskienė, Panevėžys), Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas, JE vyskupas Jonas Kauneckas

Minėjimo vedantysis - Brolis Julius Sasnauskas OFM
Renginio režisierius - Saulius Antanas Varnas
Koordinatorė - Odeta Abromavičiūtė Tel. 8~616 595 77

Maloniai kviečiame dalyvauti!

11 val. Šv. Mišios Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Po mišių - prisiminimų, poezijos ir sakralinės muzikos valanda. Veiks kun. A. Lipniūno, bei jam skirtų nuotraukų paroda, bus pateikiama istoriškai nauja archyvinė medžiaga apie kun. A. Lipniūną. Dalyvauja Lietuvos bei užsienio šalių svečiai, amžininkai, menininkai bei kiti garbūs Lietuvos žmonės.
Renginio režisierius - Saulius Antanas Varnas.

“ŽMOGUS NEŠĘS ŽMOGUI IR TAUTAI PRISIKĖLIMO VILTĮ”

Maloniai kviečiame Jus į iškilmingą minėjimą Vilniuje, skirtą šviesios atminties Štuthofo kaliniui ir tautos kankiniui, profesoriui, Vyčio Kryžiaus ordino komandoro kryžiumi apdovanoto po mirties, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyviui, kunigo ALFONSO LIPNIŪNO 100-sioms gimimo ir 60-sioms mirties metinėms.

PROGRAMA VILNIUJE: 2005–04-10 (sekmadienis)

11.00 ŠV. JONŲ BAŽNYČIA
Šv. Mišias aukos JE, Arkivyskupas Audrys Bačkis
Dalyvauja senovinės muzikos ansamblis Affectus
Roma Jaraminaitė (violančelė), Vaiva Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas), Vytenis Giknius (fleita)
Vyks dokumentikos paroda (rengėjas Alfonsas Lipinickas)

12.30 ŠV. JONŲ BAŽNYČIA – MINĖJIMAS
Dalyvauja: Choras Muzika (meno vadovas ir dirigentas Vytautas Tamulis)
Panevėžio konservatorijos-vidurinės muzikos mokyklos mišrus choras (meno vadovė ir dirigentė Emilija Krikščiūnaitė)
Solistai: Mindaugas Bačkus (violančelė) ir Juozas Rimas (obojus)

SVEIKINIMO ŽODIS
Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Apaštalo Jono evangelisto bažnyčios rektorius kun. Algis Baniulis S.J.

MINTIMIS DALINSIS
Poetas Mykolas Karčiauskas
Sesuo Aldona Kezytė
Dr. Vincas Rastenis
Dr. Sigitas Jegelevičius
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė
Monsinjoras Juozapas Antanavičius
Alpinistas Vladas Vitkauskas
Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas
Kun. Alfonso Lipniūno vidurinės mokyklos mokinė Kristina Lauciūtė (mokytoja Skaidrė Zavadskienė, Panevėžys)
JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
JE Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis

DOKUMENTINĘ MEDŽIAGĄ RUOŠĖ
Kunigo Alfonso Lipniūno sunėnas Alfonsas Lipnickas, kunigo sesers anūkai Odeta Abromavičiūtė ir Paulius Jankevičius, operatorius Albertas Petrauskas, kompozitorius Mindaugas Urbaitis bei dr. kun. Robertas Pukenis.

MINĖJIMO VEDANTYSIS
Brolis Julius Sasnauskas OFM

RENGINIO REŽISIERIUS
Saulius Antanas Varnas

NUOŠIRDI PADĖKA UŽ PARAMĄ
LR Vyriausybei, LR Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komitetui, Europos Parlamento nariui Aloyzui Sakalui ir Seimo nariui Petrui Auštrevičiui, Ateitininkų federacijai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Vilniaus arkivyskupui, kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui, VU Rektoriui Benediktui Juodkai ir daugeliui kitų.

17 val. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Apaštalo Jono Evangelisto Bažnyčioje (įėjimas iš Vilniaus Universiteto Didžiojo kiemo) vyks mokslinė konferencija ir dokumentų paroda.
Rengėjai: Vilniaus arkivyskupija ir Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Apaštalo Jono Evangelisto Bažnyčia.
Renginio koordinatorius - Alfonsas Lipnickas.
12 val. Vilniuje, genocido aukų muziejuje (Aukų 2, II a), fotografijų parodos, kuri veiks iki balandžio mėn. pabaigos atidarymas.
Rengėjai - Panevėžio vyskupija.
Renginio koordinatorius - Alfonsas Lipnickas.
Nuotraukos iš renginio
12 val. Panevėžio Alfonso Lipniūno vidurinėje mokykloje vyko kunigo A. Lipniūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.
12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišios, kurias aukos JE, Vyskupas Jonas Kauneckas.
13 val. 30 min. Panevėžio muzikiniame teatre minėjimas. Programoje dalyvauja Panevėžio vyskupijos kunigai, Panevėžio kamerinis orkestras (Meno vadovas ir dirigentas V. Kapučinskas), kamerinis moretų choras „Volungė“ (vadovas A. Viesulas), J. Miltinio dramos teatro aktorius A.Keleris.
12 val. Šv. Kazimiero knyginėlyje Panevėžio Alfonso Lipniūno vidurinės mokyklos mokinių dailės darbų parodos atidarymas.
16 val. G. Petkevičaitės Bitės bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ fotografijų ir asmeninių kun. Alfonso Lipniūno daiktų parodos atidarymas. Parodą pristato mons. kun. J. Antanavičius. Abi parodos skirtos kun. Alfonso Lipniūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Prezidentūroje, Vilniuje, jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už pagalbą Lietuvai integruojantis į transatlantines bei europines struktūras Vyčio Kryžiaus ordino komandoro kryžiumi apdovanojo kunigą, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvį Alfonsą Lipniūną (po mirties). Garbingą apdovanojimą atsiėmė kunigo sūnėnas Alfonsas Lipnickas ir kunigo sesers anūkė Odeta Abromavičiūtė (Vilnius).